Rezultatele anticipate ale proiectului

Rezultatele anticipate ale proiectului:

• o platforma electronica pentru facilitarea consultarii publice privind metodologiile elaborate si a comunicarii interinstitutionale in cadrul retelelor parteneriale • o procedura de selectie a unitatilor de invatamânt pofesional si tehnic (ipt) implicate in retelele parteneriale organizate pe domenii de pregatire • 16 retelele parteneriale functionale, fiecare formata din 6 unitati ipt din acelasi domeniu de pregatire • o analiza comparativa privind implementarea Cadrului Comun European de Referinta pentru Asigurare a Calitatii in formarea profesionala in diferite state membre UE si posibilitatea implementarii in Romania • o metodologie pentru implementarea Cadrului Comun European de Referinta pentru Asigurare a Calitatii in formarea profesionala in context national • o metodologie pentru dezvoltarea retelelor parteneriale in invatamântul profesional si tehnic • un program de formare profesionala pentru intarirea capacitatii scolilor din retelele parteneriale acreditat • o procedura de selectie a participantilor la programul de formare • 234 persoane formate pentru implementarea retelelor parteneriale • 220 persoane atestate cu competente profesionale pentru dezvoltarea retelelor parteneriale • 10 intâlniri consultative privind metodologia pentru implementarea Cadrului Comun European de Referinta pentru Asigurare a Calitatii in formarea profesionala in context national • 16 planuri anuale de activitate pentru retelele parteneriale elaboraete si implementate • un raport national de evaluare a activitatii retelelor parteneriale • un ghid de bune practici in dezvoltarea retelelor parteneriale • o strategie de implementare a Cadrului Comun European de Referinta pentru Asigurare a Calitatii in formarea profesionala in invatamantul profesional si tehnic, la nivel de sistem si la nivel de furnizor, utilizind retele parteneriale propusa spre aprobare prin ordin al ministrului educatiei

Slide