Derulare

În perioada în perioada 18 ianuarie 2015 – 17 iunie 2015, în 34 de unităţi selectate din două judeţe implicate (Suceava, Dâmboviţa, câte 17 din fiecare judeţ), s-a desfăşurat faza de derulare a Programului educaţional la nivel multiregional  „Pregătirea pentru bacalaureat, o provocare pentru elevi, părinţi şi cadre didactice!”, în vederea susţinerii cu succes a examenului de bacalaureat de la final de clasa a XII-a.

         În cadrul activităţii, echipe de experţi educaţie şi psihopedagogi au desfăşurat programul de pregătire suplimentare a elevilor cu 3616 elevi ( cu 116 peste numărul stipulat în cererea de finanţare), organizaţi în grupe de aproximativ  20 de elevi, cu orar stabilit la nivelul unităţii, în toate zilele săptămânii, inclusiv sâmbăta şi duminica, după caz.

            Sesiunile de pregătire suplimentară a elevilor au fost alternate cu sesiuni de consiliere psihopedagogică, acestea având rol de suport în scopul orientării lor şcolare şi profesionale şi al dezvoltării de competenţe cheie privind managementul învăţării, organizarea timpului, managementul stresului etc. Pe parcursul derulării programului au avut loc evaluări ale progresului elevilor din grupul ţintă şi monitorizări ale modului de implementare a serviciului educaţional în toate cele 34 de unităţi şcolare.

            În ultima parte a programului experţii educaţie şi elevii au fost instruiţi în privinţa modalităţilor de lucru de tip e-lerning, care au stimulat şi dirijat învăţarea elevilor, aceştia putând folosi acest tip de lucru atât în timpul procesului didactic cât şi în învăţarea autonomă.

Liceele din judeţul Suceava cuprinse în program:

Colegiul Tehnic "Al. I. Cuza" Suceava

Colegiul Tehnic "Petru Muşat" Suceava

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava

Colegiul Economic "Dimitrie Cantemir" Suceava

Colegiul Naţional de Informatică "Spiru Haret" Suceava

Colegiul Naţional "Ştefan cel Mare" Suceava

Colegiul Tehnic "Mihai Băcescu" Fălticeni

Colegiul "Vasile Lovinescu" Fălticeni

Colegiul Naţional "Eudoxiu Hurmuzachi" Rădăuţi

Colegiul "Andronic Motrescu" Rădăuţi

Colegiul Tehnic "Laţcu Vodă" Siret

Colegiul Tehnic Rădăuţi

Liceul Tehnologic "Ion Nistor" Vicovu de Sus

Colegiul "Alexandru cel Bun" Gura Humorului.

Liceul Tehnologic Nr. 1 C-lung Moldovenesc

Colegiul Silvic "Bucovina" C-lung Moldovenesc

Liceul Teoretic "Ion Luca" Vatra Dornei

Liceele din judeţul Dâmbovița cuprinse în program: 
 
Colegiul Economic "Ion Ghica"  -  Târgoviște
Colegiul National ,,Vladimir Streinu" -  Găesti 
Colegiul National "Constantin Cantacuzino" -  Târgoviște
Liceul "Voievodul Mircea"  - Târgoviște
Liceul Tehnologic "Dr. C. Angelescu" Găești
Liceul Tehnologic "Iordache Golescu" Găești 
Liceul Tehnologic ,,Goga Ionescu" - Titu
Liceul Tehnologic ”Nicolae Ciorănescu” -  Târgoviște
Liceul Tehnologic ”Spiru Haret” - Târgoviște 
Liceul Tehnologic de Transporturi Auto  -  Târgoviște
Liceul Tehnologic Petrol - Moreni 
Liceul Tehnologic Tărtăşeşti - Tărtăşeşti
Liceul Tehnologic Voineşti - Voinesti
Liceul Teoretic "I C Vissarion" - Titu 
Liceul Teoretic ”I.H. Rădulescu” - Târgoviște
Liceul Teoretic “I.L.Caragiale” - Moreni
Liceul Teoretic "Mihai Viteazul" - Vișina

 

Aspecte rezultate din analiza parţială şi prelucrarea primară a datelor colectate în activităţile de monitorizare:

Fiecare unitate şcolară a avut un program clar de desfăşurare a sesiunilor de pregătire suplimentară, pentru fiecare grupă, fiecare disciplină / component şi expert educaţie;

Coordonatorii programului de formare şi programului educational s-au implicat în organizarea, coordonarea şi monitorizarea pregătirii suplimentare a elevilor;

Experţii educaţie şi învăţare, psihopedagogii dar şi elevii au apreciat utilitatea fişelor de lucru puse la dispoyiţie prin proiect şi a metodelor propuse;

Cea mai mare parte a elevilor au apreciat interesul şi efortul şcolii faţă de nevoia lor de progresa şi susţine cu success examenul de bacalaureat;

Activităţile de consigliere au fost appreciate de către elevi pentru atmosfera destinsă, calmul, toleranţa şi încrederea inspirate de psihopedagog;

Sesiunile de pregătire suplimentară şi consigliere au supraîncărcat programul şcolar şi cel personal, ceea ce a presupus din start un risc asumat de către toţi cei implicaţi, dar a necesitat şi o foarte riguroasă planificare

Slide